ระบุเลขที่บัตรประชาชนเพื่อสมัครงาน

หมายเลขบัตรประชาชน/Thai Citizen ID