กลุ่มบริษัทของเรา

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ประกอบด้วย 3 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีพันธกิจที่แตกต่างกัน ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ มุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด

  • วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นและพัฒนานวัตกรรม
  • กำหนดนโยบายและสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กร

บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

  • สร้างแบรนด์ให้เป็นที่นิยม
  • วางแผนการตลาดและขยายช่องทางการจำหน่าย
  • ส่งมอบ ขยายตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

  • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • การบริหารต้นทุนและการลดกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
  • วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประวัติของเรา

2514

THAI TANG TONG (TTT)

บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งโดยพี่น้องตระกูล คี (เดิมบริษัทฯ ชื่อ ไทย ธาร ทอง) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจส่งออกจากประเทศไทย ผู้บุกเบิกในการส่งออกอาหารกระป๋องจากประเทศไทย ไปสู่ตลาดในยุโรป

2522

เริ่มก่อตั้ง บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ภายใต้สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน

2530

ควบรวมบริษัท สยามซีฟู้ด จำกัด และบริษัท ไทยแคนเนอรี่ จำกัด เข้ากับบริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด เปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง และอินเวสต์เมนต์ จำกัด เป็นบริษัท ที ที ที โฮลดิ้ง จำกัด”

2534 - 2538

เริ่มผลิตสินค้าอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ภายใต้ตรา “นอติลุส” สำหรับตลาดภายในประเทศ

ร่วมธุรกิจกับบริษัท อัลเทรดไฟแนนซ์ ประเทศฝรั่งเศส ผลิตอาหารทะเลภายใต้ตรา “นอติลุส”เพื่อทำการตลาดสินค้าในประเทศฝรั่งเศส และยุโรป

ก่อตั้งสำนักงานในเวียดนาม

2541

เริ่มก่อสร้างโรงงานพัทยาฟู้ด (เวียดนาม) ที่นิคมอุตสาหกรรม เมืองกั่นเฑอ ประเทศเวียดนาม

2544 - 2548

ก่อตั้ง บริษัท นอติลุสฟู้ด (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลาแมกเคอเรล ภายใต้ตราสินค้า "ซีคราวน์"

2552

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลาแมกเคอเรลและซาร์ดีน ภายใต้ตราสินค้า "มงกุฎทะเล" ในประเทศไทย

2559

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ภายใต้ชื่อ "กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด" โดยรวม บริษัท ทีทีที โฮลดิ้ง, บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี และ บริษัทนอติลุส
ภายใต้พันธกิจ "เติมสิ่งดีๆ ให้ชีวิต"

2561

เปิดตัวสินค้าอาหารแมวตรา "รีกาลอส" ในตลาด

ประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2561

2562

ครบรอบ 40 ปี

ยกระดับตราสินค้า "นอติลุส" ให้ดูทันสมัยขึ้น

2563

เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและปลอดสารพิษ ภายใต้ตราสินค้า "ม่อนชะเมา"

2564

เปิดตัว "นอติลุส เอ็กซ์เทน"  ด้วยภาพลักษณ์อาหารระดับสากลเพื่อดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

2565

เปิดตัว "ไททัน" แบรนด์ขนมทานเล่นที่ครองใจลูกค้าด้วยความอร่อย ไม่ว่าผู้บริโภคจะมีไลฟ์สไตล์แบบใดก็ประทับใจเมื่อได้ลอง

2566

PFG ตกลงร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ก่อตั้งบริษัท เรมี่ เพ็ท จำกัด เปิดตัวแบรนด์ REMY (เรมี่) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเสริมสุขภาพ