OUR PRODUCT
INNOVATION

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (PFG-Pataya Food Group) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารในภาชนะปิดสนิท อาหารทะเล และ อาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ ที่มีความหลากหลาย โดยมีความสัมพันธ์อันยาวนานที่ดีกับลูกค้า และเน้นในเรื่อง การค้นคว้า และ พัฒนาการผลิตภัณฑ์ร่วมกัน บริษัทฯ มีประสบการณ์ ในการผลิตสินค้าดังต่อไปนี้

HUMAN FOOD
อาหารสุขภาพสำหรับลูกค้าทั่วไป

ด้วยการยึดถือทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า และคุณภาพในการผลิต ทำให้เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน อีกทั้งประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับคู่ค้า ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท ทำให้เราเป็นที่ชื่นชม และเป็นคู่ค้าที่ไว้วางใจได้

PET FOOD
สินค้ากลุ่มอาหารแมวบรรจุในภาชนะปิดสนิท

หลายทศวรรษในการผลิตสินค้าอาหารแมว บริษัทฯมีประสบการณ์ในด้านการค้นคว้า และวิจัย เพื่อผลิตสินค้าที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สินค้าถูกสุขลักษณะ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชั้นนำมาอย่างยาวนาน