อาหารสัตว์

ประสบการณ์การผลิตสินค้าที่มีมาอย่างยาวนาน ได้รับการถ่ายทอดมาสู่การผลิตอาหารสัตว์ ด้วยกรรมวิธีเดียวกับที่เราใช้ในการผลิต ทูน่า แซลมอน และอื่นๆ เราให้ความใส่ใจในการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งวัตถุดิบที่ใช้ และนโยบายด้านความยั่งยืนในการใช้วัตถุดิบอย่างครบถ้วน

ศักยภาพในการผลิต ครอบคลุมการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารเปียกธรรมดาทั่วไป รวมถึงสินค้าในกลุ่มขนม สำหรับแมวและ สุนัข ตั้งแต่คุณภาพระดับมาตรฐาน จนถึงระดับพรีเมี่ยม ที่ต้องร่วมมือพัฒนากับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

เรามีการร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำและสัตวแพทย์ ในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสองความต้องการของตลาด และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และบำรุงสุขภาพให้สัตว์เลี้ยง เช่น ช่วยบำรุงสายตา เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และเส้นขน ของสัตว์เลี้ยง

นอกจากนั้น เราสามารถผลิตสูตร complete and balance และสูตร halal ที่ผ่านการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

TOPPING

MEDIA

MEAT BASE

PACK SIZE

Can

Pouch