ชาวพัทยาฟู้ด ร่วมใจสู้โควิด-19 

08-08-2564

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 นี้ ชาวพัทยาฟู้ด ขอบคุณในความเสียสละและทุ่มเทของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ นอติลุส เอ็กซ์เท็น สินค้าน้องใหม่ในกลุ่ม นอดิลุส ด้วยมัลติเกรนโอ้ตมีล ในรูปแบบพร้อมทานภายใน 2 นาที ไปยังโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลสนาม ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวช โรงพยาบาลมหาชัย3 โรงพยาบาลสนามนิมิบุตร เพื่อดูแลสุขภาพทีมบุคลากรทางการแพทย์และ จิตอาสาทุกท่านได้มีแรงสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน 

ดูเพิ่มเติม