กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ส่งมอบเสื้อกีฬาสีจำนวน 842 ตัว ให้กับโรงเรียนวัดคลองครุ

06-12-2566

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด นำโดย คุณวิชิต อะนะเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

ส่งมอบเสื้อกีฬาสีจำนวน 842 ตัว ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ คุณเกียรติกูล เหล่ากอดี

ซึ่งเสื้อกีฬาสีนี้ผลิตมาจากขวดน้ำพลาสติก ที่ทางพนักงานของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ดและนักเรียน

คุณครูของโรงเรียน ช่วยกันเก็บขวดพลาสติก จำนวน 130,000 ขวด โดยมีทางดีไซน์เนอร์ชื่อดัง วิคธีร์รัฐ

เป็นผู้ออกแบบ ในโครงการ Upcycling Upstyling ซึ่งเสื้อกีฬานี้ ได้รับการโหวตชนะเลิศ

ในงาน GC Sustainable Living Symposium 2023

ดูเพิ่มเติม