กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด  ร่วมทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 6,000,000 บาท

12-04-2565

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด  (PFG) และ บริษัท แอตแลนติก แนชเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด (ANF) ร่วมสนับสนุน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและ อุปกรณ์เสริมเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเนื้อเทียมความชื้นสูง ที่มีรูปแบบหลากหลาย
จำนวนเงิน 6,000,000 บาท
 

วันที่ 12 เมษายน  2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคุณวิชัย กรณปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด และ บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด คุณเคลลี่ เคร้าส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม บริษัท แอตแลนติก แนชเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด และ คุณธราธร ธนวนิชนาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิฟตี้ วัน คอร์ป จำกัด

เพื่อร่วมลงนาม ความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัย ระหว่าง บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเนื้อเทียมความชื้นสูงให้มีความเป็นเอกลักษณ์และมีรูปแบบ

ที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม