กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ร่วมบริจาคอาหารสำเร็จรูปตรา “นอติลุส” ให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26-10-2565

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ตระหนักถึงวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยในขณะนี้ จึงได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปตรา “นอติลุส” จำนวน 28,800 กระป๋อง มูลค่า 588,000 บาท

ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อเป็นสื่อกลางนำผลิตภัณฑ์ไปส่งมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ดูเพิ่มเติม